Vánoční pohár ve shybech

Pro správnou techniku shybů sjeď dolů


Registruj se online! Dostaneš pár výhod:

 • Vánoční punč
 • Magnesko na ruce, pár nálepek a nějaká ta sleva Shyby.cz (připravený balíček)
 • Jasná účast
 • Všichni předem registrovaní spadnou do klobouku, kde se bude losovat o bradla Shyby.cz

Registrace online je tady►


Přijď zkusit kolik dáš na striktní maximálku ve Vánočním prostředí na hale Shyby.cz v Paskově. Jsou vyhlášeny dvě kategorie muži/ženy s jasnou FIRST PRICE na kategorii 2500 Kč. Ostatní dvě příčky v každé kategorii si přijdou na věcné ceny.


Vánoční pohár ve shybech - maximální počet

 • kdy: 21. prosince 2016
 • čas: 17.00 - 19.00
 • prezentace: 17.00 - 19.00
 • startovné: nic
 • kde: hala Shyby.cz, Kirilovova 91, Paskov - Ostrava
 • kategorie: ženy/muži
 • technika: shyby nadhmatem
 • hodnocení: maximální počet shybů
 • ceny: vítěz v každé kategorii 2500 Kč, ostatní příčky věcné ceny
 • povolené doplňky: magnesium

Hodnocení správného shybu

Jedno opakování je hodnoceno jako jeden kompletní přítah ukončený ve výchozí pozici. Výchozí pozice je vyvěšená osoba s šířkou úchopu na šířku ramen. Horní pozice je ukončena bradou na tyčku. Mezi každým opakováním bude rozhodčím počítáno ,,jedna dvacet". Není dovoleno žádné kopání ani hadí pohyby. Špatná technika je rozhodčím označena jako ,,NEPOČÍTÁM!".


Na čem se bude shybovat?

Shybovat se bude na naší nové hrazdě Perun

Perun - mobilní hrazda na Shyby.cz


Jak to bude celé probíhat?

Je to úplně jednoduché. Dorazíš, zaregistruješ se, dostaneš Vánoční punč zdarma a jdeš na hrazdu - nic moc se nebudeme zdržovat. Všechny výkony budou řádně zapsané. Pokud nebudeš chtít čekat na místě tak nemusíš mít obavy - cenu dostaneš. Přijít můžeš kdykoliv mezi 17.-19.00 ve středu 21. prosince.

Každý účastník, který půjde na hrazdu  má nárok na Vánoční punč.


Správná technika provedení shybů

Shybovat se bude venku, v prostoru bude místo k rozcvičení. Podmínky jsou pro všechny stejné. Nebudeme Vás zdržovat, určitě nebudete nikde chladnout.

Na hrazdě je dovoleno magnesium. Nejsou dovoleny rukavice ani gymnastické gripy. Část hrazdy bude omotána omotávkou, část ne - každý si může vybrat co mu vyhovuje. Magnesium bude na místě.

Předpříprava:

Soutěžící se postaví pod hrazdu a provede 2x správné opakování shybu pro kontrolu rozhodčích. Po těchto dvou opakováních má 120 vteřin na zahájení bodovací části. Pokud tyto dvě opakování budou s vadou, rozhodčí upozorní bodovaného na vady. (Soutěžící může rozhodčím ukázat další dvě opakování). Tato předpříprava nebude odpuštěna pro žádného cvičícího. Limit 120 vteřin musí být dodržen. Cílem předpřípravy je se vyhnout dohadům a neuznaným shybům. Všichni mají podmínky stejné.

Rozhodčí:

Ke každému soutěžícímu budou přiřazeni dva rozhodčí. Jeden počítá nahlas, druhý pro kontrolu zaznamenává výkon v counteru. Jeden rozhodčí je na plošině u tyčky, druhý kontroluje pohyb těla.

Povolené a nepovolené techniky:

Shyby budou prováděny nadhmatem s palce kolem hrazdy nebo nad hrazdou-oba úchopy jsou povoleny.


Toto je výchozí a konečná pozice pro 1 opakování. Nohy mohou být svisle nebo mohou být ohnuty v kolenou.

Šířka úchopu dle šíře ramen +/15 cm. Bude připomínkováno každému cvičícímu v předpřípravě.


V horní pozici se musí brada dostat nad tyčku. Bradou se rozumí brada a její nejzazší okraj. Hlava může být vodorovně nebo šikmě.


Pohyb vzhůru bude prováděn staticky bez kopání, hadích pohybů. Butterfly pull-ups nebo jiné kreace nejsou povoleny.


Odpočinková poloha je pouze dole. Dopomoc bradou není akceptována. Cvičící nesmí opustit hrazdu, nesmí se dotknout podložky. Může postupně vyvěsit ruce. 


Ruce musí být v dolní úvrati propnuty.


Správná technika bude označena jednotlivým počítáním. Špatná technika bude označena jako nepočítám.