Jak zabetonovat hrazdu na shyby

Každý týden se setkáváme s pár dotazy jak správně vyrobit a následně betonovat hrazdy na shyby vyrobené svépomocí. Hned na začátek by jsme chtěli napsat, že každý na konci své první hrazdy zjistí, že i když to vypadalo banálně, tak to zcela tak jednoduché není. Špatně postavené, povrchově upravené a málo zabetonované hrazdy občas opravdu odstraňujeme.

Materiály, trubky a povrchové úpravy rozebírat nebudeme - stavba svépomocí většinou končí běžným nátěrem, který se poté co čtyři roky obnovuje. Větší hřiště samozřejmě rovnáme na betonové patky předem připravené. Toto použití ale nemá pro osobní použití smysl.


Pro betonování stojek zhotovených svépomocí doporučujeme tento postup

Díry kopat pokud možno v rovinatém terénu s minimální hloubkou 90 cm od povrchu. Šířku díry kopat na dvě lopaty, minimálně 45 cm po straně. Dole v patě díry zhotovit tzv. hrušku pro zabezpečení rozlití směsi do stran. Z děr vybrat i všechen prach a volné kameny tak, aby došlo ke spojení.

Pro betonování hrazdy na shyby používáme suchou betonovou směs hrubou. V zimě přikládáme adekvátní přísady - urychlovače tuhnutí a zimní přísadu. Volné konce hrazdy by měly být zavařeny, nebo vystříkány pěnou tak, aby se vlhkost nedostala přes beton do dutiny. Beton míchat do hustoty takové, aby nám hrazda držela a mohla být srovnána vodováhou. Betonování doporučujeme ukončit cca 10 cm pod terénem. Po vytvrdnutí směsi doporučujeme prostor vyplnit zeminou proto, aby hrazda v zimě nepromrzala.Hrazdu doporučujeme i v nejteplejším počasí nechat v klidu cca 2-3 dny pro úplné vytvrdnutí směsi. V zimě je dobré betonované plochy izolovat proti mrazu po dobu cca jednoho týdne. 

Betonování ocelových patek a následnou montáž dřevěných stojek dobře promyslete. Hrazda Vám vždy začne časem ve šroubu pružit. Dřevo není zcela stálý materiál - časem pracuje. 

Pro zcela jistou a pevnou hrazdu doporučujeme použít cca 500 - 600 kg suché směsi

Shyby.cz